Stt tiếng anh về cuộc sông ý nghĩa hay nhất

Stt tiếng anh về cuộc sông
Stt tiếng anh về cuộc sông

Stt tiếng anh về cuộc sông ý nghĩa hay nhất

Stt Tiếng Anh Về Cuộc Sống

 1. Never say all you know. And never believe all you hear.
  – Đừng bao giờ nói tất cả những gì bạn biết. Và đừng bao giờ tin tất cả những gì bạn nghe.
 2. The difference between stupidity and genius is that genius has its limits.
  – Sự khác biệt giữa ngu dốt và thiên tài là thiên tài thì có giới hạn.
 3. An intelligent person is like a river,the deeper the less noise.
  – Một người thông minh sẽ như một dòng sông, càng sâu càng ít ồn ào.
 4. If you want to see a rainbow, you must go through the rain.
  – Muốn thấy cầu vồng, bạn phải đi qua những cơn mưa.
 5. I believe there should be a better way to start each day… instead of waking up every morning.
  – Tôi tin rằng nên có một cách tốt hơn để bắt đầu mỗi ngày … thay vì thức dậy mỗi buổi sáng. (Thánh lười đây rồi!!!)
 6. I always dream of being a millionaire like my friend!… He’s dreaming too
  – Tôi luôn mơ ước trở thành một triệu phú như bạn tôi! … Anh ấy cũng đang mơ
 7. If you want to make your dreams come true, the first thing you have to do is wake up.
  – Nếu bạn muốn biến ước mơ của mình thành hiện thực, điều đầu tiên bạn cần làm là thức dậy.
 8. Life is short. Time is fast. No reply. No rewind. So enjoy every moment as it comes…
  – Cuộc sống rất ngắn ngủi. Thời gian trôi rất nhanh. Không hồi đáp. Không quay lại. Vì thế hãy tận hưởng từng khoảnh khắc diễn ra…
 9. Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt.
  – Tốt nhất là giữ im lặng và được cho là một kẻ ngốc, còn hơn là nói ra và xóa đi hết sự nghi ngờ.
 10. Sometimes what you want isn’t what you get, but what you get in the end is so much better than what you wanted.
  – Đôi khi những gì bạn muốn không phải là những gì bạn nhận được, nhưng những gì bạn nhận được cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với những gì bạn muốn.

Cap Cuộc Sống bằng Tiếng Anh

 1. Life is very short, so break your silly egos, forgive quickly, believe slowly, love truly, laugh loudly and never avoid anything that makes you smile.
  – Cuộc sống rất ngắn ngủi, vì thế hãy gỡ bỏ cái tôi ngớ ngẩn của mình, nhanh chóng tha thứ, từ từ tin tưởng, yêu thật lòng, cười thật lớn và đừng bao giờ lảng tránh những thứ có thể làm bạn cười.
 2. When life puts you in tough situations, don’t say, why me? Just say, try me!
  – Khi cuộc sống đặt bạn vào những tình huống khó khăn, đừng thắc mắc, tại sao lại là tôi? Chỉ cần nói, hãy thử thách tôi đi!
 3. When life changes to be more difficult, you must change to be even stronger.
  – Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, bạn phải thay đổi để mạnh mẽ hơn.
 4. When inspiration doesn’t come to me, I go halfway to meet it.
  – Khi cảm hứng không đến với tôi, tôi sẽ đi nửa chừng để gặp nó.
 5. The richer you get, the more expensive happiness becomes.
  – Bạn càng giàu thì cái giá của hạnh phúc càng lớn.
 6. If you don’t succeed at first, hide all evidence that you tried.
  – Nếu bạn không thành công ở lần đầu tiên, hãy giấu tất cả những gì bạn đã làm.
 7. I’m not lazy, I’m on energy saving mode ?
  – Tôi không lười. Chỉ là tôi đang bật chế độ tiết kiệm năng lượng mà thôi.
 8. It’s better to know and be disappointed, than to never know and always wonder.!
  – Thà biết rồi thất vọng còn hơn không bao giờ biết và luôn băn khoăn.
 9. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.
  – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
 10. If you leave me when I fail, don’t catch me when I succeed.
  – Nếu bạn rời bỏ tôi khi tôi thất bại, đừng đến bên cạnh khi tôi thành công.
 11. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving.
  – Cuộc sống giống như việc lái một chiếc xe đạp. Để giữ được thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển.

# Xem thêm

Viết một bình luận