Stt tiếng anh về tình yêu buồn ngắn hay nhất

Stt tiếng anh về tình yêu
Stt tiếng anh về tình yêu

Stt tiếng anh về tình yêu buồn ngắn hay nhất

Stt Tiếng Anh Về Tình Yêu

 1. If one day we can not be together , keep me in your heart , I ‘ll be there forever.
  – Nếu có một ngày chúng ta không thể ở cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
 2. You can never buy love… but still you have to pay for it.
  – Bạn không bao giờ có thể mua được tình yêu … nhưng bạn vẫn phải trả tiền cho nó.
 3. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.
  – Đối với thế giới này bạn chỉ là một người, nhưng đối với ai đó bạn là cả thế giới.
 4. I am single because god is busy writing to best love story for me.
  – Tôi độc thân vì chúa đang bận viết câu chuyện tình yêu hay nhất cho tôi. ( Do chúa mà thôi kaka)
 5. I’m not afraid to fall in LOVE, i am afraid to fall for a wrong person again.
  – Tôi không sợ đắm chìm vào TÌNH YÊU, tôi chỉ sợ lại nhầm người.
 6. My one hand is enough to fight against the world… If you hold the other one.
  – Một tay của tôi đủ để chiến đấu chống lại cả thế giới … Nếu bạn nắm bàn tay còn lại.
 7. The space between your fingers are meant to be filled with mine…
  – Khoảng cách giữa các ngón tay của bạn có nghĩa là cần được xe khít bởi tôi …
 8. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.
  – Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người mà là yêu một người và suốt đời.
 9. In my house I’m the boss, my wife is just the decision maker.
  – Trong nhà tôi là ông chủ, vợ tôi chỉ là người ra quyết định.
 10. Phones are better than girlfriends, At least we can switch off!
  – Điện thoại tốt hơn bạn gái, Ít nhất chúng ta có thể tắt đi!
 11. I want a person who comes into my life by accident, but stay on purpose.
  – Tôi muốn một người bước vào cuộc đời tôi một cách ngẫu nhiên nhưng vì tôi mà ở lại.
 12. I want my Girlfriend like Google, She will understand me better.
  – Tôi muốn bạn gái của tôi như Google, Cô ấy sẽ hiểu tôi nhiều hơn.
 13. Every problem comes with solution, but my GF don’t have.
  – Mỗi vấn đề đều đi kèm với giải pháp, nhưng bạn gái của tôi thì không.

Cap Hay về Tình Yêu Bằng Tiếng Anh

 1. Frendship often ends in love, but love in frendship-never
  – Tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng không thể có điều ngược lại.
 2. Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.
  – Hãy để tình yêu của bạn như những cơn mưa mù sương, đến nhẹ nhàng nhưng làm lụt cả dòng sông.
 3. When it hurts to look back … and you are scared to look ahead … look beside you, I’ll always be there for you!!
  – Khi nhìn lại một điều đau khổ … và em sợ nhìn về phía trước … Em hãy nhìn sang bên cạnh nơi mà anh luôn ở đó đợi em.
 4. I love u not because I need you. I need you because I love U,,
  – Tôi yêu bạn không phải vì tôi cần bạn. Tôi cần bạn vì tôi yêu bạn ,,
 5. Don’t ever change yourself for someone, if they don’t appreciate the way you are… find someone else who will
  – Đừng bao giờ thay đổi bản thân vì ai đó, nếu họ không đánh giá đúng được bạn… hãy tìm một người khác.
 6. There are days like that, quietly, not sad, not happy, slowly drift… the end of a day.
  – Có những ngày như thế, lặng lẽ, không buồn, không vui, chầm chậm trôi… Qua hết một ngày.
 7. I may not be perfect, but I’m the best you’ll ever have… you’ll realize it the day i stop coming back!
  – Tôi có thể không hoàn hảo, nhưng tôi là người tốt nhất mà bạn từng có … bạn sẽ nhận ra điều ấy vào ngày tôi ra đi!
 8. Nobody deserves your tears, but whoever deserves them will not make u cry!
  – Không ai xứng đáng với nước mắt của bạn, nhưng bất cứ ai xứng đáng, họ sẽ không làm cho bạn khóc.
 9. Every time I start trusting someone,they show me why I shouldn’t.
  – Mỗi khi tôi bắt đầu tin tưởng ai đó, họ đều chỉ cho tôi lý do tại sao tôi không nên làm vậy.
 10. No matter how much u have hurt me, I still pray for you every night.
  – Dù bạn có làm tổn thương tôi tới bao nhiêu, tôi vẫn sẽ luôn cầu nguyện cho bạn mỗi đêm.
 11. My silence is just another word for pain.
  – Sự im lặng của tôi chỉ là một nghĩa khác của nỗi đau.
 12. I like to listen sad Song, when I’m sad to make me double sad…
  – Tôi thích nghe nhạc buồn, bởi khi tôi buồn nó sẽ làm nỗi buồn nhân đôi…
 13. No one will ever understand how much it hurts.
  – Không ai có thể hiểu được nỗi đau tôi cảm nhận.
 14. Relationships are like glass. Sometimes it’s better to leave them broken than try to hurt yourself putting it back together !!
  – Mối quan hệ giống như thủy tinh. Đôi khi vứt bỏ những mảnh vỡ sẽ tốt hơn là cố gắng làm tổn thương bản thân bằng cách ghép nó lại với nhau !!
 15. Sometimes it’s better to be alone. Nobody can hurt you in life!
  – Đôi khi tốt hơn là ở một mình. Bởi không ai có thể làm tổn thương bạn trong cuộc sống!
 16. Some people choose to stay single simply because they are tired of giving everything and ending up with nothing.
  – Một số người chọn sống độc thân đơn giản vì họ quá mệt mỏi với việc cho đi tất cả mọi thứ và rốt cuộc chẳng được gì.

# Xem thêm

Viết một bình luận